Prof. Dr. ASLI KORKUT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ASLI KORKUT

T: (0282) 250 2901-2921

M aslikorkut@nku.edu.tr

W aslikorkut.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI (DR)
Öğrenim Yılları: 1980-1986
Tez: Galanthus elwesii Hook. var. elwesii´nin ekolojik isteklerinin saptanması, kültüre alınması (1986)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1974-1979
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI PR.
Öğrenim Yılları: 1974-1979
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2011-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2006-2011
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1998-2006
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1992-1998
Araş. Gör. EGE ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
1980-1984
İdari Görevler
Dekan NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2014-
Müdür Vekili NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI
2013-2015
Dekan NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2011-2014
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
2011-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2006-2011
Bölüm Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1995-2006
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Tasarımı
Bitkisel Tasarım
Peyzaj Planlama
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EKİCİ B., KORKUT A., ÖZYAVUZ M., Biotopes in the Ganos (Işıklar) Mountain and Near Surrounding Areas, International Journal of Sciences: Basic and Applied Resarch(IJSBAR), 2018.
Özgün Makale
2. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi: Kıyıköy Örneğİ, KSÜ Doğa Bil. Derg, vol. 20, pp. 258-269, 2017.
Özgün Makale EBSCO
3. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Implementation of Visual Landscape Analysis Regarding Ecotourism Planning in Turkey, Oxidation Communications 40, vol. 40, pp. 1007-1020, 2017.
Özgün Makale SCI
4. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Peyzaj Tasarımda Ekolojik Yaklaşımlar, ARTİUM, vol. 5, pp. 14-26, 2017.
Özgün Makale Root Indexing, Science Library Index, Scientific World Index
5. YÜCESU Ö., KORKUT A., KİPER T., Kırklareli Kent Merkezinin Açık ve Yeşil Alanların Analizi ve Bir Sistem Önerisi, ATRİUM, vol. 5, pp. 22-37, 2017.
Özgün Makale Root Indexing, Science Library Index, Scientific World Index
6. KORKUT A., GÜLTÜRK P., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Peyzaj Yapılarında Zemin Geçirimliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 16, 2016.
Özgün Makale
7. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Mekansal Planlamada Kadın Dostu Kent Yaklaşımı, İdil Dergisi, vol. 5, pp. 1777-1796, 2016.
Özgün Makale
8. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., Tasarım Eğitiminde Teknoloji Altyapısının Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 21-33, 2016.
Özgün Makale
9. ÜSTÜN TOPAL T., KORKUT A., KİPER T., Yerel Kimliğin Kent ile Buluşması: Cittaslow-Yavaş Kentler, İdil Dergisi, vol. 5, pp. 1413-1430, 2016.
Özgün Makale
10. KARAKAYA AYTİN B., KORKUT A., Edirne Merkez İlçe Kentsel Sit Alanı Sınırları İçerisindeki Açık ve Yeşil Alan Varlığının İrdelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 12, pp. 100-108, 2015.
Özgün Makale
11. COŞANER M., KİPER T., KORKUT A., Mahalle Parklarının Peyzaj Tasarım ve Kullanım Kriterleri Açısından İrdelenmesi: İstanbul-Şişli Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 11, pp. 1-18, 2014.
Özgün Makale
12. CEYLAN D., KORKUT A., KİPER T., Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarında Kentsel Peyzaj Planlama Anlayışı: Edirne Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 11, pp. 27-36, 2014.
Özgün Makale
13. KİPER T., ÖZYAVUZ M., KORKUT A., Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal turizm gelişimine etkisi: Tekirdağ ili Şarköy ilçesi örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 8, pp. 22-34, 2011.
Özgün Makale
14. ULUĞ V., KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., Research on propagation methods of persian lily bulbs [Fritillaria persica Linn.] with various vegetative techniques., Pakistan Journal of Botany, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. KİPER T., KORKUT A., YILMAZ E., Determination of rural tourism strategies by rapid rural asessment technique: The case of Tekirdağ Province, ޞarköy County., Journal of Food Environment and Agriculture, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. YILMAZ R., KORKUT A., Investigation on the Environmental Awareness Level and Its Developing Possibilities in Tekirdağ, Turkey., J. Environment Protection and Ecology(JEPE), vol. 11, pp. 1397, 2010.
Özet SCI-Expanded
17. ŞİMŞEK D., KORKUT A., Kıyı ޞeridi Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesinde Bir Yöntem Uygulaması: Tekirdağ Merkez İlçe Örneği,, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,, vol. 6, pp. 315-327, 2009.
Özgün Makale
18. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., Namık Kemal Üniversitesi Yerleşke Bilgi Sisteminin Oluşturulması,, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 227-234, 2009.
Özgün Makale
19. KARTAY A., KORKUT A., Peyzaj Mimarlığı Antropometri İlişkisi: İstanbul Örneği,, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 245-255, 2009.
Özgün Makale
20. KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., YETİM E. L., ÖZYAVUZ M., Tekirdağ Kıyı Şeridi Alan Kullanımlarının CBS Yardımıyla İrdelenmesi,, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,, vol. 5, pp. 13-25, 2008.
Özgün Makale
21. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., Bahar E., Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Tasarım Süreci,, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008.
Özgün Makale
22. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., ETLİ B., ÇİLEK M., Determination of Landscape Potantiality of Enez, Journal of Environmental Protection and Ecology,, vol. 7, pp. 860-866, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
23. Özyavuz M., K. A., E. B., The Concept Of Biosphere Reserve And The Biosphere Reserve Area Studies In Turkey., Journal of Environmental Protection and Ecology,, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
24. YILMAZ R., KORKUT A., ETLİ B., ÇİLEK M., Eco-Tourism and Rural Development in Thrace Region,, Journal of Ecology and Environmental Protection of B.EN.A., vol. 6, pp. 878-885, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
25. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., ETLİ B., Ecological Approach On Environmental Pollution,, Journal of Environmental Protection and Ecology,, vol. 4, pp. 668-774, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
26. Şişman E., K. A., Ecological Risk Analysis for Biotope Potantialty of Gala Lake in Turkey,, Pakistan Journal of Biological Sciences,, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
27. YILMAZ R., BUTT S. J., KORKUT A., Plant diversity and effects of environmental problems in Turkey4, J.Environ Protect Ecol, vol. 4, pp. 924-930, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
28. BAHAR S., KORKUT A., Bazı Glayöl (Gladiolus L.) Çeşitlerinde Dikim Sıklıklarının Korm ve Kormel Verimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma., TÜBİTAK Doğa- Tr. J. of Agriculture and Forestry, 1998.
Özgün Makale SCI-Expanded
29. Korkut A., S. J., D. E., Effect of Different Harvesting Times on the Corm Yield of Some Gladiolus (Gladiolus L.) Cultivars., Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research, 1998.
Özgün Makale SCI-Expanded
30. BAHAR GÜNAY S., KORKUT A., Research on effects of planting densities on the yield of corm and cormel in some gladiolus varieties, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 22, pp. 51-58, 1998.
Özgün Makale SCI-Expanded
31. KORKUT A., Resarch on variabilities in some important characters of Galanthus elwesii hook. var. elwesii grow under natural conditions., Acta Hortic, vol. 355, pp. 189-194, 1994.
Özgün Makale
32. İLİK C., KORKUT A., Bazı Süs Çalılarından Alınan Yumuşak Odunsu Çeliklerde Değişik Ortamların Köklenmeye Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 33-38, 1993.
Özgün Makale
33. Korkut A., Trakya Bölgesi Doğal Bitki Örtüsünde Peyzaj Planlama Çalışmaları Yönünden Değerlendirilebilecek Bazı Bitkisel Materyalin Saptanması, Tr. J. of Agriculture and Forestry, pp. 315-330, 1993.
Özgün Makale SCI-Expanded
34. KORKUT A., Farklı Ortamların ve Sıvı Gübre Uygulamasının Sardunya (Pelargonium zonale Ait.) Çeliklerinin Köklenmelerine Etkileri., T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 1, pp. 13-18, 1992.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYGÜN E., KORKUT A., KİPER T., Engelli Bireyler İçin Kentsel Dış Mekânlara Erişilebilirliğin İncelenmesi:Tekirdağ Örneği, ARTİUM, cilt 2, ss. 21-32, 2018.
Özgün Makale
2. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıkları ÜzerineBir Araştırma: Namık Kemal Üniversitesi Örneği, İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, cilt 7, ss. 112-124, 2017.
Özgün Makale Asos İndeks
3. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., İlköğretim İkinci Kademedeki Öğrencilerin Çevresel İlgi ve Tutumlarının İrdelenmesi: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Örneği., İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt 6, ss. 39-48, 2016.
Özgün Makale
4. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., Reflections of Cultural Diversity in Turkey Urban Parks and Green Areas: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli Examples, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi., cilt 6, ss. 25-37, 2016.
Özgün Makale
5. KORKUT A., ÜSTÜN T., Planlama/Tasarım Sürecine Disiplinlerarası Yaklaşım, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2015.
Özgün Makale
6. KİPER T., KORKUT A., YILMAZ E., Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bitkisel Üretim Durumunun Kırsal Turizme Etkisi, YYÜ TAR. BİL. DER., cilt 21, ss. 235-243, 2011.
Özgün Makale
7. KORKUT A., Galanthus elwesii Hook. var. elwesii’nin Ekolojik İsteklerinin Saptanması, Kültüre Alınması ve Galanthus ikariae subsp. latifolius Stern’un Karagöl Lokasyonuna Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar,, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt 27, ss. 279-285, 1990.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Korkut A., Tekirdağ’da Açıkta Glayöl Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma, Bahçe ve Sera Dergisi, cilt 1, ss. 23-26, 1991.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm: Evaluation of Sustainable urban Planning Approaches in Terms of the Possibilities for Social Interaction, Yayın Yeri: CPI books GmbH,Leck, Editör: Murat Özyavuz (ed), 2017.
Bilimsel Kitap
2. ŞİŞMAN E. E., KIRZIOĞLU M. I., KORKUT A., Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Bölüm: Determining the Borders of Conservation Area Based on Ecological Risk Analysis: Case Study of Gala Lake, Turkey.,, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, 2016.
Bilimsel Kitap
3. ÖZYAVUZ M., ÖZYAVUZ A. ., KORKUT A., Advances in Landscape Architecture,, Bölüm: Native Vegetation, Yayın Yeri: İntechweb, 2013.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KORKUT A., Tekirdağ Şehir ve Kültür -2-, Bölüm: Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Kentsel Kimlik Tekirdağ Örneği, Yayın Yeri: Modanlı Matbabacılık, Editör: Prof. Dr. Murat TAŞAN, 2017.
Bilimsel Kitap
2. Kiper. T., K. A., Ö. M., Y., Kırsal turizm potansiyelinin saptanması ve: Tekirdağ – Şarköy uygulaması, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2012.
Bilimsel Kitap
3. Korkut. A., Ş. E., Ö. M., Peyzaj Mimarlığı, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, 2010.
Bilimsel Kitap
4. Yücel. M., A. İ., K. A., Peyzaj Mimarlığı Terimleri Sözlüğü,, Yayın Yeri: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 2008.
Bilimsel Kitap
5. KORKUT A., Peyzaj Mimarlığı, Yayın Yeri: Hasad yayınevi, 2002.
Bilimsel Kitap
6. Korkut A., Çiçekçilik,, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1998.
Bilimsel Kitap
7. Korkut A., Peyzaj Mimarlığı (İlaveli 3. Baskı), Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1995.
Bilimsel Kitap
8. Korkut. A., İ. H., Saksılı Süs Bitkileri, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1995.
Bilimsel Kitap
9. Korkut A., Seralarda Çiçek Yetiştiriciliği, Sera Üreticisinin El Kitabı,, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1993.
Bilimsel Kitap
10. Korkut A., Peyzaj Mimarlığı 1.baskı, Yayın Yeri: Hasad, 1992.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KİPER T., KORKUT A., Kent Parklarında Rekreasyonel Faalı̇yetlere Katılımı Etkı̇leyen Unsurların Belı̇rlenmesı̇: Tekı̇rdağ Sahı̇l Parkı Örneğı̇, I.Internatıonal Congress of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon and Dance (26.04.2018-28.04.2018).
Özet bildiri
2. KORKUT A., KİPER T., KENT PARKLARININ TASARIMINDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLERE UYGUNLUK: İSTANBUL GÖZTEPE PARKI ÖRNEĞİ, 1.International Congress of Phsical Education, Sport, Recreation and Dance (26.04.2018-28.04.2018).
Özet bildiri
3. KİPER T., KORKUT A., MISIRLI N., Parklarda Kullanılan Donatı Elemanlarının Estetik ve İşlevsel Özellikleri : Kadıköy Özgürlük Parkı Örneği, 1.International Congress of Phsical Education, Sport, Recreation and Dance (26.04.2018-28.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. KORKUT A., KİPER T., MISIRLI N., Sürdürülebilir Kent Yaklaşımında Ekolojik Parklar, 1. International Congress of phsical Education, Sport, Recreation and Dance (26.04.2018-28.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. KORKUT A., KİPER T., GÜNEŞ M., KENT İÇİ YOL AĞAÇLARININ KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ, ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ (12.04.2018-13.04.2018).
Özet bildiri
6. KİPER T., KORKUT A., GÜNEŞ M., KENTSEL YAŞAM KALİTESİ VE YAŞANABİLİR KENTLER, ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ (12.04.2018-13.04.2018).
Özet bildiri
7. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN T. T., Kentsel Alanlarda Ekolojik Bahçe Tasarım Anlayışları, ISITES2017 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science Architecture and Construction University (29.09.2017-30.09.2017).
Tam metin bildiri
8. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN T. T., Kentsel Yeşil Alanlara Yönelik Ekolojik Farkındalık: Tekirdağ Örneği, ISITES2017 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science Architecture and Construction University (29.09.2017-30.09.2017).
Tam metin bildiri
9. ATEŞ M. M., KORKUT A., KİPER T., A Survey on Sustainability and Ecological Approach in Theme Parks: The Case of VialandTheme Park, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
10. KORKUT A., KİPER T., ATEŞ M. M., Evaluation of Urban Parks in the Framework of Sustainability and Ecological Approach, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
11. KİPER T., KORKUT A., Rural Development Focused Strategic Goal Setting: Farm Tourism Concept, BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
12. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN T. T., The Effects of Livestock Activities on Landscape Diversity and the Environment, 8th International Balkan Animal Science Conference, BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
13. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN T. T., The Effects of Agricultural Focused Routes on Rural Development in Rural Landscape: Thrace Region Example, ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
14. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN T. T., The Effects of Agricultural Focused Routes on Rural Development in Rural Landscape: Thrace Region Example,, ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
15. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN T. T., GÜLTÜRK P., Kentsel Tasarımda Kurakçıl Peyzajın Yeri ve Önemi, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
16. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., GÜLTÜRK P., Kentsel Tasarımda Kurakçıl Peyzajın Yeri ve Önemi, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (03.05.2017-07.05.2017).
17. ÜSTÜN T. T., KİPER T., KORKUT A., Tarihi Çevrelerin Kentsel Kimlik ve İmaj Oluşumuna Etkisi: Tekirdağ Örneği, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
18. ÜSTÜN T. T., KİPER T., KORKUT A., Tarihi Çevrelerin Kentsel Kimlik ve İmaj Oluşumuna Etkisi: Tekirdağ Örneği, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
19. KORKUT A., KIROĞLU Y., ÜSTÜN TOPAL T., Türkiye’deki Dünya Miras Alanları ve Peyzaj Özellikleri, 2. UluslararasıFelsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (03.05.2017-07.05.2017).
Özet bildiri
20. KORKUT A., KIROĞLU Y., ÜSTÜN TOPAL T., Türkiye’deki Dünya Miras Alanları ve Peyzaj Özellikleri, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
21. KORKUT A., KIROĞLU Y., ÜSTÜN T. T., Türkiye’deki Dünya Miras Alanları ve Peyzaj Özellikleri, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
22. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Dönüşümde Peyzaj Mimarlığının Yeri ve Önemi, 4. Uluslararası Kent ve Çevre Sorunları ve Politikaları Kongresi (20.10.2016-21.10.2016).
Tam metin bildiri
23. KORKUT A., KİPER T., Yaşanabilir İnsan Odaklı Kent Yaklaşımı, 4. Uluslararası kent ve çevre Sorunları ve politikası Kongresi (20.10.2016-21.10.2016).
Tam metin bildiri
24. KARAKAYA AYTİN B., KORKUT A., EKİCİ B., A New Model for Urban Agriculture: Ankara Atatürk Tree FarmAbstract No: 6649, XI. European Conferance on Social and Behavioral Sciences (01.09.2016-04.09.2016).
Özet bildiri
25. EKİCİ B., KORKUT A., BOZ A. Ö., Contrubition to the Quality of Urban Life: Theme Parks and Turkey Samples, XI. European Conferance on Social and Behavioral Sciences (01.09.2016-04.09.2016).
Özet bildiri
26. ÜSTÜN T., KORKUT A., A Research On Valuation Possibilities of Plant Materials at Trakya Region which are Suitable for Using in Landscape Design as Food, The 3 nd International Syposium on Traditional Food From Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
27. ÜSTÜN T., KORKUT A., The Oppurtinities to use as Traditional Herbal Tea of Some Plant Materials which are commonly used in green areas, The 3 nd International Syposium on Traditional Food From Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
28. KORKUT A., Özge Y., Kentin Doğal Çevre İle Etkileşimi, 9. Uluslararası Sinan Sempzoyumu (21.04.2015-22.04.2015).
Tam metin bildiri
29. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., Water Efficient Landscaping: Xeriscape, 1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture . (28.05.2009-30.05.2005).
Tam metin bildiri
30. KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., ETLİ B., Istranca-Igneada Longos Forest and Ecological Damage, Eight Scientific Practical Conference “Ecological Problems of Bulgarian Agriculture in EU . (02.05.2007-04.05.2007).
Tam metin bildiri
31. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., ETLİ B., ÇİLEK M., A Study on Determination of Landscape Potantiality of Enez, Agriculture and Food Safety Within the Context of European Union Legislation . (14.07.2005-15.07.2005).
Tam metin bildiri
32. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., ETLİ B., Significance of Wetlands in the Conservation of Biodiversity, International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development . (07.06.2004-10.06.2004).
Tam metin bildiri
33. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., ETLİ B., The Ecological Approach on Environmental Pollution,, 5th International Conference of Balkan Environmental Association (B.EN.A) on Transboundary Pollution (07.11.2002-10.11.2002).
Tam metin bildiri
34. Yılmaz R., K. A., E. B., Ecological Damage, Lost Landscape Values: İstanbul Fact, X. European Ecological Congress, [8-13 November.].
Tam metin bildiri
35. Korkut A., Y. R., E., Evalutıon of Tekirdağ Province and Marmara Coastal Managment, Coastal Zone Management in the Mediterranean Region, Ciheam Iamb-Politecnico Di Bari İzmir.
Tam metin bildiri
36. Şişman E., P. T., K. A., Kentsel Planlama ve Peyzaj Mimarlığı İlişkisi: Tekirdağ Örneği,, Uluslar arası Kent ve Sağlık Sempozyumu,.
Tam metin bildiri
37. Yılmaz R., B. J., K. A., Plant Diversity and Effects of Environmental Problems in Turkey., 5th Internatıonal Conference of Balkan Envıronmental Assocıatıon (B.EN.A),.
Tam metin bildiri
38. Korkut A., Research on simple correlations among some important characters of Galanthus elwesii Hook. var. elwesii grow under natural condıtıons., Plant Breeding for Mankind Symposium Agribex 94.
Tam metin bildiri
39. Korkut A., Research on variabilities in some important characters of Galanthus elwesii Hook. var. elwesii grow under natural conditions., Plant Breeding for Mankid Symposium Agribex 94,.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KORKUT A., GÜLTÜRK P., Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesinin Peyzaj Dokusunun İrdelenmesi, I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi (15.10.2015-17.10.2015).
Tam metin bildiri
2. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., ÖZYAVUZ A., Işıklar (Ganos) Dağı ve Çevresinin Biyoçeşitliliği, Doğa Turizmi ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu (23.05.2014-).
Sözlü Bildiri
3. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., Işıklar (Ganos) Dağı ve Cevresinin Biyocesitliligi, Doga Turizmi ve Biyocesitlilik Sempozyumu (21.05.2014-23.05.2014).
Tam metin bildiri
4. KARAGÜZEL O., KORKUT A., ÖZKAN M. B., ÇELİKEL F., TİTİZ S., Süs bitkileri üretiminin bugünkü durumu, geliştirilme olanakları ve hedefleri., Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, (11-15 Ocak 2010) (11.01.2010-).
Tam metin bildiri
5. YAZGAN M., KORKUT A., BARIŞ E., ERKAL S., YILMAZ R., ERKEN K., KAMİL G., ÖZYAVUZ M., Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi 3-7 Ocak 2005 (05.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
6. LERZAN Y., KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., Tekirdağ Kıyı Şeridi Alan Kullanım Kararlarının Ekolojik Boyutta İrdelenmesi, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı-Türkiye Kıyıları 04 Konferansı, ADANA. (04.05.2004-07.05.2004).
Tam metin bildiri
7. Çakmak S., K. A., Afrika Menekşesi (Saintpaulia ionantha Wendl.) Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Saksı Harçlarının Çiçeklenme ve Çiçek Kalitesine Etkileri., I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi.
Tam metin bildiri
8. Korkut A., Y. L., Ö. M., Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Yağmalanan Peyzaj Değerlerimiz, Peyzaj Mimarlığı Kongresi,.
Tam metin bildiri
9. Erdem Ü., N. E., Y. T., K., Çanakkale İli Peyzaj Değerlerine Yönelik Bir İrdeleme., Yerleşim ve Çevre Sorunları: Çanakkale İli (9-13 Eylül 1996).
Tam metin bildiri
10. Hatipoğlu A., K. A., Çiçek Yetiştiricilerinin Bazı Tohumluk Sorunlarına Çözüm Getirebilecek Doku Kültürleri Üretim Yöntemleri., Türkiye’de Sertifikalı ve Kontrollü Tohumluk Üretim ve Dağıtım Sorunları Sempozyumu (8- 10 ޞubat 1985).
Özet bildiri
11. Korkut A., Ç. S., Doğal Değerlerin Korunmasında Nüfus Planlamasının Önemi., Doğal Değerlerin Korunması-Kurumlaşma Stratejileri Ulusal Semineri (24-25 Kasım 1994).
Tam metin bildiri
12. Korkut A., Isıtılmayan Cam Serada Bazı Krizantem Çeşitleri Üzerine Bir Araştırma., Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu (17-19 Ekim 1990-İzmir).
Tam metin bildiri
13. Özyavuz M., Y. M., K. A., Istranca Dağları’nın Peyzaj Değeri ve Biyosfer Rezerv Planlamasının Gereği, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu.
Tam metin bildiri
14. Özyavuz. M., Ş. E., K. A., Istranca Dağları ve İğneada’nın Ekoturizm Potansiyeli,, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu.
Tam metin bildiri
15. Korkut A., Y. L., Ö. M., E. B., Işıklar (Ganos) Dağı’nın Rekreasyonel Olanaklarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma,, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, Ilgaz, Kastamonu.
Tam metin bildiri
16. Yılmaz R., K. A., İğneada (Longos) Ormanlarının, Istranca (Yıldız) Dağları İle Birlikte Koruma-Kullanma Dengesi Üzerine Bir Çalışma., Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, Ilgaz, Kastamonu.
Tam metin bildiri
17. Korkut A., D. T., Kentsel Ekosistemin Yol Ağaçları Yaşamına Etkisi Üzerine İrdelemeler: Tekirdağ Örneği., Kent Yönetimi İnsan ve çevre Sorunları Sempozyumu,.
Tam metin bildiri
18. Yetim L., K. A., E. B., Kentsel Gelişimde Yaşanan Çevre Sorunları, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV.
Tam metin bildiri
19. Korkut A., Kentsel Yaşamda Rekreasyonun Önemi ve Kent Parkları Planlama İlkeleri., Trakya’ da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu.
Tam metin bildiri
20. Engin H., K. A., D. T., Mevsimlik Çiçeklerden Tagetes sp:’nin Büyüme Engelleyici Kimyasal Maddelerden Alar-85 Uygulaması İle Bodur Saksılı Bitki Olarak yetiştirme Olanaklarının Belirlenmesi., I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi.
Tam metin bildiri
21. Yüksel E., K. A., Pervane Çiçeği (Vinca rosea L.) Yetiştiriciliğinde Fide Harcı Olarak Kullanılan Farklı Harçların ve Sulu Gübre Uygulama Sıklığının Çiçeklenme Üzerine Etkisi., I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi 4 Bildiri Kitabı :328-335, Yalova.
Tam metin bildiri
22. Korkut A., Y. L., Planlama Çalışmalarında Peyzaj Mimarlığı Disiplininin Yeri ve Önemi., Peyzaj Eğitimini Yeniden Düşünmek Semineri, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ޞehir Bölge Planlama Bölümü.
Tam metin bildiri
23. Erdem Ü., N. E., A. Z., K., Söke İlçesi Bafa Yöresi Alan Kullanım Kararları Üzerine İrdelemeler., Söke Tarım ve Çevre ’97 Sempozyumu,.
Tam metin bildiri
24. Korkut A., D. E., Y. R., Süs Bitkilerinde Köklendirme Ortamı Olarak Perlit Kullanımı., Türkiye I. Tarımda Perlit Sempozyumu (29-30 Haziran 1992.
Tam metin bildiri
25. Etli B., K. A., Ş. E., Süs Bitkilerinin Estetik Ve İşlevsel Etkileri: Tekirdağ Kent Merkezi Örneği,, III. Süs Bitkileri Kongresi,.
Tam metin bildiri
26. Korkut A., Y. T., G. G., Ç., Süs Bitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri., Türkiye Ziraat Mühendisliği IV.Teknik Kongresi (9-13 Ocak 1995),.
Tam metin bildiri
27. Korkut A., Y. L., Ö. M., Tasarım Bitkilerinin Plantasyon Çalışmalarında Kullanılması: Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yerleşkesi (Kampus) Örneği, II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya,.
Tam metin bildiri
28. Korkut A., D. T., Tekirdağ İli Kentsel Sit Alanı içindeki Tarihi Dokunun Koruma-Kullanma dengesi Çerçevesinde İrdelenmesi., 2000’li Yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu.
Tam metin bildiri
29. Korkut A., Y. R., Tekirdağ Kıyı Şeridi Turizm Potansiyeli ve İkinci Konutların Alan Kullanım Kararları ve Çevre İlişkileri Üzerinde Bir İrdeleme, Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Bildiri Kitabı:288-289, Ankara.
Tam metin bildiri
30. Korkut A., Y. R., D. T., Tekirdağ Merkezindeki Tarihi Çevrenin Peyzaj Planlama İlkeleri Açısından İrdelenmesi,, Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Bildiri Kitabı:349-356, Ankara..
Tam metin bildiri
31. Korkut A., Y. L., Ö. M., Tekirdağ Sahil ޞeridinin Kıyı Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları, IV. Ulusal Konferansı, 577-589, İzmir,.
Tam metin bildiri
32. Hatipoğlu A., R. F., K. A., Toprak Orkidelerinin Doğal Yetişme Alanlarında Bir Vejetasyon Süreci İçerisindeki Biyolojik Ritminin Gözlenmesi ve Toprak Orkidelerinin Üretimi., E.Ü. İzmir ve Justus Liebig Üniversitesi Giessen İşbirliği Haftası ve Sempozyumu.
Özet bildiri
33. Korkut A., Y. R., Ç. M., Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yerleşkesi Örneğinde Üniversite Yerleşkeleri Peyzaj Planlaması, Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi, 1. Ulusal Çalıştayı, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi,.
Tam metin bildiri
34. Korkut A., Türkiye’de Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve Öneriler., Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi (8-12 Ocak 1990).
Tam metin bildiri
35. Korkut A., Ç. M., Üniversite Yerleşkeleri Peyzaj Planlama İlkeleri, II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı,.
Tam metin bildiri
36. Korkut A., Y. R., Yeni Kurulan Ziraat Fakültelerinde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi., Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Evrensel Entegrasyonu Sempozyumu (29-30 Mayıs 1995),.
Tam metin bildiri
37. Yılmaz R., K. A., Zambak (Lilium L.) Yetiştiriciliğinde Değişik Harç Kullanımının Çiçeklenmeye Etkisi, I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi 4 Bildiri Kitabı :113-118,.
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. İnönü Sanat ve Tasarım Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Ganos Işıklar Dağı ve Yakın Çevresinin Biyotopunun Haritalanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 07.06.2015-Devam Ediyor.
2. Kıyıköy Örneğinde Ekoturizm Planlamasına Yönelik Görsel Peyzaj Analizinin Uygulanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.01.2015-05.04.2016.
3. Kıyıköy Örneğinde Ekoturizm Planlamasına Yönelik Görsel Peyzaj Analizinin Uygulanması., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 16.01.2015-08.04.2016.
4. Kıyıköy Örneğinde Ekoturizm Planlamasına Yönelik Görsel Peyzaj Analizinin Uygulanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.01.2015-08.04.2016.
5. Tekirdağ Kent Peyzajının Yapısı ve Kentsel Koridor Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.09.2014-01.09.2016.
6. Planlama Tasarım ve Sanat Alanında Eğitim Öğretime Yönelik Altyapının Oluşturulması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.04.2014-25.08.2015.
7. Kentsel Park ve Yeşil Alanlara Yönelik Kent Halkının Algısı ve Tutumu İstanbul Tekirdağ Kırklareli Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 14.03.2014-30.04.2015.
8. Sera Koşullarında Karanfil Dianthus caryophyllus L Yetiştiriciliğinde Farklı Dozlarda Demir Fe Uygulamalarının Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.02.2012-02.12.2012.
9. Tekirdağ Kumbağ Şarköy Arası Kıyı Şeridindeki Doğal Örtüde Bulunan Bazı Bitkilerin Saptanması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanakları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 05.02.2012-02.12.2012.
10. Tekirdağ İli Ş arköy İlçesinde Kırsal Turizme Yönelik Alan Kullanım Planlaması TUBİTAK 109Y162 Nolu Proje, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 10.01.2010-27.12.2010.
11. Peyzaj Planlama Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Tekirdağ Kıyı Şeridi Örneğinde Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 05.03.2006-10.12.2006.
12. Tekirdağ ve Çevresinde Yetişen Doğal ve Egzotik Ağaç ve Çalı Türlerinin Envanteri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 24.03.2002-04.01.2004.
13. Açık Kapalı Mekan Süs Bitkileri Fidanlık Tesis Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 03.02.2002-03.08.2003.
14. Arboretum Planlama İlkeleri ve Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Arboretumu Peyzaj Planlama Çalışmaları, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 02.09.2001-03.08.2003.
15. Tekirdağ Kentsel Sit Alanı İçerisindeki Tarihi Anıtların Peyzaj Planlama İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.09.2001-06.10.2002.
16. Tekirdağ Kıyı Şeridi Tatil Sitelerinin Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Yönünden İrdelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.03.1997-27.10.1997.
17. Trakya Bölgesi Doğal Bitki Örtüsünün Peyzaj Planlama Çalışmaları Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 21.09.1986-25.10.1987.
18. Tekirdağ ın Yenilenmesi ve Geliştirilmesi Bağlamında Kentsel Sit Alanı İçindeki Tarihi Kent Peyzajının Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi, BAP, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
19. İğneada Demirköy Arasında Yer Alan Istıranca Dağlarının Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması, BAP, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
20. Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Kırsal Turizm Bağlamında İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma Safranbolu Yörükköyü Örneği, BAP, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
Ödüller
1. En iyi poster bildiri ödülü ikinciliği, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2014.
2. Bilimsel yayın teşvik ödülü, TÜBİTAK, 2010.
Tasarım
1. Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi Peyzaj Tasarım Projesi, 04.03.2012-05.08.2012
Tasarım Sahipleri:A.Korkut, P. Gültürk.
2. Tuzla Kiptaş II. Kısım Bitkisel Tasarım Projesi, 04.02.2007-04.11.2007
Tasarım Sahipleri:A.Korkut, E.Şişman.
3. Namık Kemal Üniversitesi Yerleşkesi Öneri Alan Kullanım Planı, 04.02.2007-08.07.2007
Tasarım Sahipleri:M. Özyavuz, A.Korkut, E.Şişman, T.Kiper.
4. Tekirdağ Çanakkale Şehitliği Peyzaj Tasarım Projesi, 03.12.2006-07.10.2007
Tasarım Sahipleri:A.Korkut,D.Serbest,E.Şişman,M.Özyavuz.
5. Tekirdağ Valiliği Atatürk Anıtı ve Tören Alanı Projesi, 19.03.2006-21.10.2007
Tasarım Sahipleri:Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru Şişman,Prof. Dr. Aslı KORKUT,Arş. Gör. Bahar Etli.
6. Trakya Üniversitesi Karağaaç Rektörlük Yerleşkesi Rölövesi ve Peyzaj Projesi, 05.02.2006-14.05.2006
Tasarım Sahipleri:A.Korkut.
7. T.Ü Çorlu Meslek Yüksek Okulu Spor Kompleksi Peyzaj Projesi, 06.02.2005-08.05.2005
Tasarım Sahipleri:A.Korkut, E.E.Şişman.
8. Tredaş Genel Müdürlüğü Peyzaj Tasarım Projesi, 07.03.2004-02.05.2004
Tasarım Sahipleri:A.Korkut, E. E.Şişman.
9. Malkara Karaidemir Barajı Mesire alanı Peyzaj Tasarım Projesi, 03.03.2002-09.06.2002
Tasarım Sahipleri:A.Korkut, M. Özyavuz, E.Şişman.
10. Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri Peyzaj Projesi, 10.02.2002-12.05.2002
Tasarım Sahipleri:A.Korkut, M.. Özyavuz, B.Etli.
11. Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Arboretumu Peyzaj Tasarım Projesi, 03.02.2002-08.06.2003
Tasarım Sahipleri:M.Özyavuz, A.Korkut.
12. Edirne Eczacılar Odası Sosyal Tesisleri Peyzaj Tasarımı Projesi, Kesit ve Detaylar, 08.04.2001-10.06.2001
Tasarım Sahipleri:A.Korkut, M.Özyavuz, B.Etli.
13. Tekirdağ Devlet Hastanesi Öneri Peyzaj Projesi, 04.02.2001-04.05.2001
Tasarım Sahipleri:A.Korkut, D.Serbest.
Sanatsal Faaliyetler
1. NKÜ I. International Mail Art Biennali, 23.03.2016-14.04.2016.
Karma
Üyelikler
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Üye.
DAAD’liler Derneği, Üye.
Türk Ekoloji Derneği, Üye.
Çiçeksoğancılar Derneği, Üye.